-->

aktuality - kontakt - mapa - napište

Rychlé odkazy

Výlety pěšky

Uhlířská Louka (2 km)

Důležitý turistický bod v „ kamenném moři“ uprostřed lesů. Kdysi zde uhlíři pálili dřevěné uhlí, které se používalo k vytápění sklářských pecí.

Bába a Dědek (3 km)

Žulové balvany zvané Dědek a Bába vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem biotitické žuly tiského masivu, vystupujícího v prostoru Žihle - Rabštejn nad Střelou - Lubenec cca 100 m nad sousední Žihelským příkopem vyplněnou mělkými karbonskými sedimenty.

Největší z nich je tzv. Bába - téměř monolitní balvan viklanového typu , vysoký asi 6 m, široký asi 12m. V okolí je řada balvanovitých útvarů, většinou hřibovitých forem, a jednotlivých zaoblených balvanů tvořících kamenné stádo. Horní bloky dvou nejvýše položených kamenných hřibů tvoří téměř viklany.


Viklan (1 km)


Rybník Petrák (500 m)

Jablonná (4 km)

Břidlicový lom (5 km)

Naučná stezka Sklárna (7 km)

Naučná stezka Sklárna byla opravena v roce 2007. Na 7 km dlouhé trase na Vás čeká 13 tématických zastavení, na kterých se dozvíte o okolní fauně a flóře.

Lidčina skála (1 km)

Nový Dvůr (2 km)

Bývalý lovecký zámeček. Za druhé světové války sloužil jako vězení pro polské zajatce. Za jejich pobytu byl podpálen a vyhořel. V současné době je to zbořenina s obvodovými zdmi a vstupním schodištěm. Je vpravo těsně vedle silnice ze Žihle na Rabštejn nad Střelou procházející Novým Dvorem.

Žihle (3,5 km)

Chýše (9 km)

Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let.

V roce 1466 se Chyše dostávají Buriánu z Gutštejna. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Dobytí chyšského hradu a jeho následné poboření se vztahuje k osobě Buriána z Gutštejna, který přistoupením k Jednotě zelenohorské se přidal na stranu odbojných pánů soustředěných okolo nejvyššího purkrabí Zdeňka ze Štenberka. Burián z Gutštejna se hned v roce 1471 přiklonil na stranu krále Vladislava Jagellonského , a tak mu král Vladislav v roce 1473 „hrad pobořený řečený Chyše s vesnicemi a lidmi“ propustil z manství do přímého držení.

Více na www.chyse.com

Rabštejn nad Střelou (6,5 km)
Nejmenší město ve střední Evropě (kolem 20 stálých obyvatel). Za vidění stojí zřícenina gotického hradu Rabštejn,barokní zámek, bývalý klášter (jeden čas sloužil jako penzion) a pozdně barokní kostel Sedmibolestné Panny Marie.


^nahoru

Škola v přírodě Sklárna, s. r. o. (c) 2007