-->

aktuality - kontakt - mapa - napište

Rychlé odkazy

Výlety autem

Manětín - Plasy

Perlou českého baroka je nazýváno městečko Manětín, ve kterém můžete obdivovat barokní stavby a v zámecké expozici si můžete především prohlédnout stylový nábytek od baroka až po historismus, dobové obrazy, porcelán a sklo. Dominanta zámeckého sálu je stropní deska s alegoriemi ročních období. V Plasích doporučujeme v období od dubna do října navštívit konvent,  sýpku s hodinovou věží a  galerie v konventu.

Mariánský Týnec, Kralovice, Kožlany
Muzeum a galerii severního Plzeňska můžete navštívit v Mariánské Týnici, bývalé cisterciácké poutní místo. Je zde kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova probožství a ambity s freskovou výzdobou, které byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. Století. K nejvýznamnějším památkám patří kostel sv. Petra a Pavla s hrobkou Gryspeků, budova bývalé radnice, domy na Markově třídě a nejstarší dům U Beránků na náměstí. Kožlany jsou rodištěm  druhého  československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který má pamětní desku na rodném domě. V původní škole je muzejní expozice přibližující slavné rodáky  E. Beneše, spisovatele O. Beneše, básníka O. Šnajdaufa a historii zdejších řemeslnických cechů.

Chýše (9 km)
Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let.

V roce 1466 se Chyše dostávají Buriánu z Gutštejna. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Dobytí chyšského hradu a jeho následné poboření se vztahuje k osobě Buriána z Gutštejna, který přistoupením k Jednotě zelenohorské se přidal na stranu odbojných pánů soustředěných okolo nejvyššího purkrabí Zdeňka ze Štenberka. Burián z Gutštejna se hned v roce 1471 přiklonil na stranu krále Vladislava Jagellonského , a tak mu král Vladislav v roce 1473 „hrad pobořený řečený Chyše s vesnicemi a lidmi“ propustil z manství do přímého držení.

Více na www.chyse.com.


^nahoru

Škola v přírodě Sklárna, s. r. o. (c) 2007